1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Årsoppgjør

Årsoppgjør

Årsoppgjør handler om å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke. Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring. Hos oss er våre medarbeidere oppdatert på det siste innen lover og regler, og vi stiller høye til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg. Et komplett årsoppgjør kan også brukes som dokumentasjon overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc. Vi bistår også med utarbeidelse av utkast til styrets årsberetning, nødvendige generalforsamlings papir mm.

Dette må du levere til din regnskapsfører i forbindelse med årsavslutningen:
• Signerte beholdningslister per 31.12
• Signerte kasseoppgjør per 31.12
• Årsoppgaver og kontoutskrifter for alle bankinnskudd og lån (der hvor regnskapsfører ikke allerede har innsyn på dine kontoer)
• Årsoppgaver over aksjer, aksjefond, obligasjoner o.l.
• Husleieavtaler, leieavtaler og andre relevante avtaler for årsregnskapet
• Kilometerstand på alle biler i regnskapet pr. 31.12
• Oversikt over uttak av varer til eiere
• Oversikt over innberetningspliktige ytelser for arbeidstakere, f.eks. forsikringsordninger

Tillegg for personlig næringsdrivende:
• Årsoppgaver over private bankinnskudd, aksjer og gjeld
• Lønnsoppgaver over annen lønn, sykepenger, trygdeytelser o.l.
• Oppgave vedrørende livsforsikringer
• Endring i private eiendeler fra foregående år (biler, båter, campingvogner, fast eiendom mv)
• Og alt annet som anses som relevant for skattemeldingen