1. Hjem
  2. Tjenester

SpareBank 1 Regnskapshuset tilbyr:

Organisasjoner i alle størrelser blir utsatt for stadig mer komplekse lovreguleringer og derfor vil profesjonell og kompetent bistand skape grunnlag for verdiøkning i virksomheten. Vi har inngående bransjekompetanse og fagekspertise som gir våre kunder gode og helhetlige løsninger.

Våre medarbeidere har spisskompetanse innen sine fagfelt og bidrar til trygge løsninger for våre kunder.

 

Noen av våre tjenester:

  • Valg av selskapsform
  • Kapitalnedsettelse/forhøyelse
  • Nærstående parter
  • Bygg & anlegg, uttaksmerverdiavgift
  • Næringseiendom: eiendom, næringsvirksomhet, frivillig registrering, justeringsmva
  • Fusjon/fisjon
  • Styresekretær/styrehjelp
  • Utenlandske selskap, lønn og selvangivelser
  • Selskapsstruktur

 

Rådgivning
Det at du har tilgang på en samtalepartner som kan gjøre analyser av driften og gi råd om hvordan du kan styre virksomheten enda bedre, og som også vil bidra til kompetanseheving kan i ytterste konsekvens utgjøre forskjellen på vinn og forsvinn.

 

Budsjettering
Et marked preget av høyt konkurransenivå, høyt kostnadsnivå, en sterk krone, samt usikkerhet i internasjonal økonomi vil påvirke også DIN virksomhet, noe som gjør planlegging og budsjettering desto viktigere.

 

Fakturering
Fakturering er på mange måter livsnerven i virksomheten siden det er her du sørger for å få penger inn slik at du kan innfri virksomhetens forpliktelser og ha en likviditet som gir fleksibilitet i hverdagen.

 

Lønn
Lønn er en kritisk funksjon i virksomheten din, og i tillegg et utrolig stort, komplekst og levende område som stiller store krav til kompetanse hos den som skal ha ansvaret for den.

 

Rapportering
Rapportering og analyse av resultater er helt sentrale elementer i det å forstå den økonomiske situasjonen i forretningen som drives og i det å tilrettelegge for økonomisk vekst.

 

Regnskap
Regnskap er et komplekst område sammensatt av forskjellige deler som krever varierende grad av spesialkompetanse for å kunne ivaretas på en optimal måte, hvor hver av delene representeres av de enkelte regnskapstjenestene.

 

Skanning
Unngå dobbeltarbeid som følge av at inngående fakturaer som allerede er registert i dine egne systemer leveres i plastposer og pappesker for å registreres ytteligere 1-2 ganger i regnskapsførerens systemer.

 

Utbetaling/remittering
Betaling av fakturaer kan kanskje synes å være en triviell sak, men også her er det oppgaver som noen må gjøre og som raskt krever mer ressursinnsats enn du kanskje tror.

 

Årsoppgjør 
Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring, noe som stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg - med riktig skatt og disposisjoner forøvrig.