1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Årsoppgjør

Årsoppgjør

Årsoppgjør handler om å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke. Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring. Hos oss er våre medarbeidere oppdatert på det siste innen lover og regler og vi stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg. Et komplett årsoppgjør kan også brukes som dokumentasjon overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc.

Arbeid med årsoppgjør for et AS består av:

  • Dokumentere balanse/saldobalanse
  • Beregning av skatt, utbytte og andre disposisjoner
  • Utarbeidelse av skattemelding 
  • Utarbeidelse av årsregnskap med  resultat, balanse og noter
  • Innsendelse til offentlige myndigheter
  • Årsoppgjørsmøte med kunde
  • Kvalitetskontroller

Vi bistår også med utarbeidelse av utkast til styrets årsberetning, nødvendige generalforsamlings papir mm.