1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Årsoppgjør

Årsoppgjør

Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring, noe som stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg - med riktig skatt og disposisjoner forøvrig.


Årsoppgjør handler om å sørge for å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke, men også å kunne bruke den samme dokumentasjonen overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc.

For å få det til må enten regnskapet ditt være ført hos oss, eller vi må få oversendt et ferdig avstemt regnskap med dokumentert balanse fra de som har ført regnskapet for deg.

På grunnlag av det ferdig avstemte regnskapet vil så årsoppgjørspermen ferdigstilles med ...

 • Dokumentert balanse/saldobalanse
 • Beregning av skatt, utbytte og andre disposisjoner
 • Ligningspapirer
 • Årsregnskap
  • Resultat / Balanse
  • Noter (i hovedsak for aksjeselskap)
  • Styrets beretning (unntatt for enkeltmannsforetak, ANS, DA, etc?)
 • Hovedbok med alle posteringer
 • Reskontro med alle posteringer

 

Dersom virksomheten er revisjonspliktig vil årsoppgjørsperm og bilag oversendes revisor for gjennomgang/revisjon, med påfølgende mottak av revisjonsberetning fra revisor.

Deretter vil ligningspapirer (selvangivelse, næringsoppgave, saldoskjema, etc.) bli sendt inn til lignings­myndighetene og regnskapet sendt til Brønnøysundregistrene.

 

Sentrale egenskaper ved årsoppgjør
En god årsoppgjør inneholder 3 sentrale elementer ...

 1. Innsending til offentlig myndighet
  Sørger for at lignings­myndighetene og Brønnøysundregistrene får oversendt det de skal ha av dokumentasjon, noe som gjør at du slipper å tenke på det og gir deg trygghet for at riktig dokumentasjon er sendt til riktig mottaker – til riktig tid

 2. Beregning av skatt 
  Skatt beregnes mate­matisk etter gjeldende regelverk, og du slipper å forholde deg til et komplekst regelverk samtidig som du kan være trygg på at det er beregnet riktig skatt.

 3. Rådgivning 
  Tilgang på en kompetent samtalepartner/rådgiver for definering av fornuftig nivå av utbytte (jfr aksjeloven - forsvarlig egenkapital), vurdering av balanseposter (varelager/nedskrivning ukurans, kunde­fordringer/avsetning til tap, aksjeposter, etc.), gjør at du slipper å forholde deg til et komplekst regelverk og kan sikre at de overordnede målsetninger knyttet til driften kan realiseres samtidig som du kan legge til rette for å unngå ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt (dårlig likviditet, feil resultat, etc.)