1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Selskapsetablering

Selskapsetablering

Vi har lang fartstid både som regnskapsførere og rådgivere, noe som har gitt en bred kompetanse til å gi et bredere spekter av tjenester enn tradisjonelle regnskapsførere. Vi har meget god kompetanse med oppstart av ulike virksomheter.

 

Dette kan blant annet innebære:

  • Vurdering av selskapsform ved oppstart av virksomhet
  • Bistand til å vurdere ulike former for finansiering
  • Utarbeide stiftelsesdokumenter og annet ved etablering av selskap, samt bistå med registrering i Brønnøysund
  • Bistand til avtaler mellom aksjonæreneUtarbeide dokumenter i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger
  • Utarbeide dokumenter samt yte bistand i forbindelse med forhold som skal meldes til Foretaksregisteret; kapitalforhøyelser, redegjørelser, styrefullmakter, avtaler med eiere og nærstående, konvertible lån, fusjon, fisjon etc

 

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvilke tjenester vi kan tilby deg.